נאום - תפיסת אייכמן

נאום - תפיסת אייכמן

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, חיי, ספריית מעריב, 1975

שידע העולם מה שנעשה ליהדות אירופה

X