נאום - חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח 1958

נאום - חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח 1958

תאריך: 31.03.1958 

מקור: הכנסת, חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח, דברי הכנסת, 31.3.1958

דיון בחוק התקציב

X