בין ישראל לארצות ערב: הליגה הערבית ובעיית הפליטים, 1962

בין ישראל לארצות ערב: הליגה הערבית ובעיית הפליטים, 1962

הודעת שרת החוץ בישיבה המאה-ושבעים-ושמונה של הכנסת החמישית

מקור: הכנסת, הליגה הערבית ובעיית הפליטים, דברי הכנסת, 12.11.1962

 

 

X