מזכירת מועצת הפועלות של ההסתדרות - 1928-1934

מזכירת מועצת הפועלות של ההסתדרות - 1928-1934

בשנת 1928 הציע דוד רמז לגולדה את תפקיד מזכירת מועצת הפועלות של ההסתדרות. מתוך הבנה שתפקיד זה ידרוש נסיעות רבות בארץ ויסיים את נסיונה להתמסר לגידול ילדיה וטיפוח משפחתה, קיבלה גולדה את התפקיד ועברה לתל אביב עם ילדיה. בכך למעשה הסתיימו נישואיה למוריס, למרות שהקשר איתו נשאר למשך כל חייו.

מועצת הפועלות וה-Pioneer Women שפעלה בחו"ל היו ארגוני הנשים הראשונים והאחרונים שעבדה בהם גולדה בימי חייה.

מועצת הפועלות של ההסתדרות, עסקה בהכשרה מקצועית לצעירות, עולות חדשות, שהגיעו לארץ ישראל. החוות עזרו בקליטת הנשים ובהכנתן לחיים בארץ.

בשנים שעסקה בכך, היתה גולדה למעשה אם חד הורית ופיתחה קריירה תוך כדי גידול שני ילדיה.

רוב הנשים בארגון Pioneer Women שהוקם בני יורק-1925, היו יוצאות אירופה ודוברות אידיש. ב-1929 נסעה לארה"ב לפעילות בארגון.

ב-1930 נסעה לאנגליה להשתתף בוועידת הנשים הסוציאליסטיות. הוועידה מנתה כ-1,000 צירות ועשתה עליה רושם גדול. כל נסיעה נמשכה כמה וכמה שבועות.

בשנת 1932 חלתה בתה של גולדה, שרה, והיא נסעה בשליחות ה-Pioneer Women לטפל בה בארה"ב ונשארה שם שנתיים.
 

 

X