קבוצת מרחביה 1921-1923

קבוצת מרחביה 1921-1923

גולדה חיתה בקבוצת מרחביה תחילה כשנתיים ומחצה ולאחר הפסקה עוד כארבעה חודשים.

 

 

X