תקופת ראשות הממשלה - ראיונות עם אנשים שונים

תקופת ראשות הממשלה - ראיונות עם אנשים שונים

מלחמת ההתשה, אבידות מהפגזה מצרית, טיפול בר-לב בפרשה, תחקיר ההפגזה - מי פתח באש, חשיפת האמת, הדחת אורי בראון; דיונים במטכ"ל על קו בר-לב, מדוע קו בר-לב הוא רעיון גרוע, ויכוחים בדיון על קו בר-לב; אנליזה למלחמת ההתשה בסיני, סירוב לקבל את התזכיר, ויכוח לוהט, יחסים עכורים, אריק וקו בר-לב, ויכוח מתמשך, חילופי רמטכ"ל, דדו על קו בר-לב, אחרי המלחמה, שובך יונים.

תמלול תכנית רדיו שהוקלטה בנובמבר 1980. בהשתתפות: יעקב חזן, ישראל גלילי וחיים בר-לב

גולדה נקראת לדגל; תפיסת הבטחון של גולדה; פעילות טרור באירופה. מקורותיה ומטרותיה; רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן, 1972; התמודדות אירופה עם הטרור אחרי מינכן.

מרדכי גזית, מנכ"ל משרד החוץ ומנכ"ל משרד רוה"מ בשנים 1973-1975, חוקר במכון טרומן ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

עקיבא לוינסקי (1918-2000) יליד שוויץ, חבר במשלחת ההצלה בקושטא 1943 ונציג עליית הנוער 1945-1948, חבר מפא"י. גזבר הסוכנות היהודית, חבר קיבוץ מעיין צבי. יו"ר העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר שפעלה מראשית שנות ה-80 ועד 2008. לוינסקי עבד ושמר על קשריו עם גולדה מאיר במשך שנים מזמן עבודתה בסוכנות היהודית, לאורך כהונתה כראשת הממשלה ואף לאחר סיום הכהונה.

תחילת ההיכרות; גולדה והנסיונות להגיע לשלום;החלטה על ההתנחלויות; גולדה כראש הממשלה ופרשת לבון; מלחמת יום כיפור; 

X