15.12.1969: הצגת הממשלה החדשה

15.12.1969: הצגת הממשלה החדשה

כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה, מתוך הרגשת גודל האחריות המוטלת עלינו בימים אלה ובידעי עוצמת המשימות העומדות לפנינו, אני מרגישה סיפוק מיוחד כי יש ביכולתי להציג היום לפני הכנסת ממשלת ליכוד לאומי. ממשלה זו נשענת על התמיכה הרחבה ביותר, שהיתה אי פעם לממשלה שהורכבה לאחר הבחירות לכנסת.

לצפיה בנאום המלא - דברי הכנסת

הנאום המלא, שלום בין שווים, מסמך מקורי

X