מינוי גולדה לצירה מוסמכת, צירות מוסקבה, 15 בספטמבר 1948

מינוי גולדה לצירה מוסמכת, צירות מוסקבה, 15 בספטמבר 1948

מסירת איגרת אמנה למינוי גולדה לצירה מוסמכת, צירות מוסקבה, 15 בספטמבר 1948

מתוך אירוע חמישים שנה לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל - אירוע בקיבוץ רביבים, 1971

מנחה: 15 בספטמבר 1948. חברי צירות ישראל נפגשו עם יהודי מוסקבה. העיתונות הסובייטית מבליטה טקס מסירת התעודות. גולדה מאירסון וחברי הצירות שוחחו עם רבה של מוסקבה, הרב שלייפה, וערכו ביקור בבית הכנסת שבו חגגו ביום הקמת מדינת ישראל כ-20,000 איש את המאורע הגדול. המון רב מילא את בית הכנסת וגם את הרחוב הסמוך. הביקור בבית הכנסת עשה רושם אדיר על יהודי מוסקבה. צירות ישראל במוסקבה הודיעה למשרד החוץ כי טקס הגשת איגרת האמנה של גולדה מאירסון היה רב רושם ועבר בהצלחה מלאה.

בגלל חופשתו של הנשיא שוורניק כיהן ממלא מקומו מר ולסוב.

גולדה מאירסון נשאה נאום קצר בעברית שתורגם על ידי ראש הטקס הסובייטי. תשובתו של מר ולסוב שהיתה לבבית, תורגמה לעברית על ידי המזכיר הראשון של צירות ישראל מר אריה לבבי, אחרי כן שוחחו גולדה מאירסון ומר ולסוב על ענייני מדינת ישראל.

גולדה מאירסון ביקרה את זקן הקורפוס הדיפלומטי במוסקבה. שגריר סין שהשיב לה ביקור.

טקס מסירת איגרת האמנה פורסם בעיתוני מוסקבה בעמוד הראשון של העיתונים ובו ציינו את שמות המשתתפים בטקס.

וזה נוסח כתב האמנה שהגישה גולדה מאירסון יום שבת לנציגי ממשלת ס.ס.ס.ר:

לכבוד יו"ר נשיאות המועצה העליונה של ברית הקהיות הסוציאליסטיות המועצתיות, האדון ניקולאי מיכלוביץ' שוורניק.

אדוני היו"ר, מתוך הוקרת יחסי הידידות וההבנה ההדדית שנוצרו בין בריה"מ לבין מדינת ישראל ומתוך רצון לחזק ולפתוח את יחסי הידידות הזו, החליטה הממשלה הזמנית של מדינת ישראל למנות לפני מעלת כבודה את מרת גולדה מאירסון כשליח מיוחד וכציר מוסמך.

אישיותה וסגולותיה של מרת מאירסון, נוטעות בנו את האמונה כי תדע למלא את השליחות הנעלה המוטלת עליה בדרך שתזכה לאמון מעלת כבודך ותפיק רצון מאיתנו.

הואל נא אדוני היו"ר, לקבל את צירתו מתוך יחס של רצון, ולתת אמון בכל ההודעות שיהיה לה הכבוד למסור למעלת כבודך ולממשלת בריה"מ בשם ממשלת ישראל.

הממשלה הזמנית לישראל מביעה למעלת כבודך את רגשי הוקרתה ושולחת לך את מיטב ברכותיה ואת איחוליה לשלומך ולשלומה ופריחתה של ארצך.

ראש הממשלה הזמנית למדינת ישראל.

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X