ביבליוגרפיה ותודות

ביבליוגרפיה ותודות

א. קופמן, גולדה – צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת בר אילן, הוצאת עם עובד, תשנ"ד, 1994. עמ' 193-199.
אשכולי ח', "היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה, עמ' 194-205.
באואר י', תגובות בעת השואה: ניסיונות עמידה, התנגדות, הצלה – הצלה על ידי יהודים.
באואר י', המידע החדש-ישן, כתבה מעיתון הארץ, 1 דצמבר 1996.
באואר י', השואה: היבטים היסטוריים – הצלה על ידי משא ומתן – ניסיונות היהודים למשא ומתן עם הנאצים.
גולדה מ', "הערכות", "דבר הפועלת" – תוספת לעיתון דבר, 28/3/1939, הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ ישראל, מועצת הפועלות. 
גולדה מאיר – שנה למותה, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, רשת "עמל", תש"מ, דצמבר 1979.
וגמן-אשכולי ח', "עמדת המנהיגות היהודית בארץ ישראל להצלת יהודי אירופה".
וייץ י', בן גוריון והשואה: חיזוי והצלה.
וייץ י', "יישוב, גולה ושואה – מיתוס ומציאות, עמ' 133-150.
זהר ל', הרכש במלחמת העצמאות – גולדה מאיר נוכח המחסור באמצעים, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, מהדורה שניה, 1997.
זרטל ע', זהבם של היהודים – ההגירה היהודית המחתרתית לארץ ישראל, 1945-1948, הוצאת עם עובד.
מאיר ג', "חיי", פרק 6 – "אנו נילחם בהיטלר", ספריית מעריב, 1975, תשל"ה, ת"א.
מדזיני מ', היהודיה הגאה – גולדה מאיר וחזון ישראל, ידיעות אחרונות, תל אביב, 1990.
מכמן ד', השואה וחקרה – המשגה, מינוח וסוגיות ייסוד.
פורת ד', הנהגה במלכוד – היישוב נוכח השואה 1942-1945, הוצאת עם עובד, תל אביב.
פרילינג ט', חץ בערפל, "בן גוריון, הנהגת היישוב וניסיונות ההצלה בשואה".
צחור ז', פרשת לה-ספציה, עלייה ב' – מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים לנוער, הוצאת יד יצחק בן צבי, תשמ"ג, 1982.
מכמן ד', השואה וחקרה – זאב ז'בוטינסקי – תוכנית ה"אבוקציה" ובעיית צפיית השואה.
עיתון "דבר":
א. גיליון 5714, "הישוב החגיגית של מועצת פועלי ת"א", 2/5/1944.
ב. גיליון 5879, "לוחמים אמיצים 'בבית ההתנדבות' ", 16/11/1944.
ג. גיליון 5713, "הקבלנים למפעל ההצלה המיוחד", 30/4/1944.
ד. גיליון 6208, "עם זכר השליחים הצנחנים", 20/12/1945.
ה. גיליון 5961, "עמדנו במערכה הקשה, הגיע הזמן להכיר במאמצינו", 20/2/1945.
ו. גיליון 5694, "הויכוח המדיני במועצת ההסתדרות", 6/4/1944.
ז. גיליון 8585, "בועידת ההסתדרות", 23/11/1944.
ח. גיליון 5884, "ועידת ההסתדרות ה- 6", 22/11/1944.
ט. גיליון 5669, "ישיבת הנעילה במועצת מפא"י", 8/3/1944.
י. גיליון 5947, "קריאה אל פועלי העולם", 4/2/1945. 
קואל א', ניו יורק טיימס, כתבה שפורסמה בעיתון הארץ ב- 24 בנובמבר 1996, "חוסלו 3274 יהודיים, אבדותינו: אפס".
ראיון אישי עם ד"ר מירון מדזיני
ראיון אישי עם לו קדר
תדהר – אינציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו.
P’ Mann, Golda – The Life of Israel's Prime Minister, London, 1971.

"…אין ציונות אחרת עכשיו. זוהי הציונות. אין עבודה אחרת להנהלת הסוכנות. זה תוכן פעולתה עכשיו. אין תוכן אחר. הנהלת הסוכנות צריכה במשך 24 שעות לכנס לחדר אחד 100 יהודים מארץ ישראל והיהודים האלה לא יעזבו את החדר כל זמן שכל אחד מהם לא יעשה דבר פשוט: יחתום על צ'ק של 1000 פונט. יש מאה יהודים כאלה ביישוב והם יעשו את זה בלי מעשי אלמות ובלי שום לחץ. אני בטוחה שבמשך שעתיים שלוש אפשר לצאת מהחדר הזה עם 100000 פונט ושלא תגרע פרוטה לא מקרן היסוד, לא ממגבית ההתגייסות ולא משום דבר אחר…" .

תודות

תודתי נתונה לרשומים מטה על שתרמו מזמנם והביעו נכונות ורצון לתרום מהידע הרב שלהם.

  • ד"ר מירון מדזיני
  • שרה רחבי
  • לו קדר
  • ד"ר יהודיתרייפן-רונן
  • פרופ' דן מכמן
  • ד"ר ג'ודי באומל
X