פגישה ראשונה של האפיפיור, פאולוס ה-6, עם ראש ממשלה בישראל, ינואר 1973

פגישה ראשונה של האפיפיור, פאולוס ה-6, עם ראש ממשלה בישראל, ינואר 1973

מזכרונותיה של גולדה מאיר 
מקור: מאיר גולדה, יחסים בינלאומיים בעת כהונתה של גולדה מאיר, ראש הממשלה, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 295-297

X