נאום גולדה מאיר בפני העצרת הכללית של האום לאחר תפיסת אדולף אייכמן

נאום גולדה מאיר בפני העצרת הכללית של האום לאחר תפיסת אדולף אייכמן

X