כתבות, מאמרים והרצאות

כתבות, מאמרים והרצאות

אדרת, עופר, ניר, חסון, המסמכים מגלים: הם לא נחמדים הוצא מהקשר, הארץ, 9.5.2013

אדרת, עופר, למה הקאנצלר הגרמני הופתע למצוא ערבים במסיבה של משה דיין?, הארץ, 9.6.2013

ארכיון המדינה. הפתקים הקטנים שהועברו לגולדה מאיר נחשפים, 21.2.2018

גרינוולד, גילעד. (2021). "ההיבט המגדרי בקריירה הפוליטית של גולדה מאיר: ניתוח באמצעות תוכנית הטלוויזיה חיים שכאלה". קשר, 57, עמ' 51-31. 

גרינוולד, גילעד. (2018). "האומנם 'הגבר היחיד בממשלה'? השיח המגדרי סביב ראש הממשלה גולדה מאיר בבחירות לכנסת השביעית בידיעות אחרונות ובהארץ". קשר, 51, עמ' 47-37.

דבר השבוע, גשר יציב בים הלאומנות, דבר, גליון 33, כ"ז באב תשי"ח (15.8.1958)

דבר השבוע, חזרה ממסע ממושך, דבר, שנה י"ד, גליון 31, א אב תשי"ט (5.8.1959)

ויץ, יחיעם. גולדה היא לא רק מחדל, הארץ, 29.6.2016

זהר אברהם, האם לבצע הפצצות עומק במלחמת ההתשה? הפצצות העומק והקרב על קידום הטילים, ינואר – אוגוסט 1970, בתוך: רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים), יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004 , עמ' 101-109

לבקוביץ זהר, גולדה לא החמיצה אף הזדמנות, מעריב, יוני 2003

מאירסון גולדה, עזרה הדדית בימי משבר, מעשים ומגמות - פרקים מעבודת ירח העיון של ההסתדרות, עם עובד, תל אביב, תש"ב (1942) 

מועלם, מזל, מדוע המערכת הפוליטית לא מצמיחה עוד גולדה מאיר?, אל מוניטור, 23.2.2018

מייזלס מ., מי שולט במפלגת השלטון, מעריב, 2.12.1966

קישון, אפרים. התכתבותי עם גולדה, מעריב, יום ו', ט"ו בכסלו תשל"ט, 15.12.1978

קרן כרמל, אורנה. Common values, different interests: early Israeli-Swedish cooperation on development aid to Africa. Middle eastern studies. 13.11.2022

רוזן, דורון (ד"ר). שליחותה של גולדה מאיר לארה"ב במלחמת העצמאות, 8.12.2008. הרצאה שניתנה ביום העיון לציון 30 שנה לפטירתה של גולדה מאיר, "יד בן צבי", ירושלים

רס"נ ישי, עמדת ארה"ב בסוגיית "המכה המקדימה", מערכות 276-7, אוקטובר-נובמבר 1980.

רחבי שאול, שקר יום הכיפורים, זמן ישראל, 4.10.2022

רחבי שאול, סאדאת היה זקוק למלחמה נוספת, המאמר מבוסס על הרצאה מיום העיון "30 שנה למלחמת יום הכיפורים", אוניברסיטת תל אביב, 27.10.2003

שפירא, אניטה (פרופ'). גולדה: נשיות ופמיניזם, בתוך: מאיר חזן (עורך), ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, אביב תשס"ג, חוברת 3 (2003), עמ' 57-68

 

Greenwald, Gilad., & Lehman-Wilzig, Sam. (2019). "Is she still 'the legendary Jewish mother'? A comparative look at Golda Meir's and Tzipi Livni's election campaign coverage in the Israeli press". Israel Affairs, 25(1), pp. 42-64.

Lahav, Pnina. A Great Episode in the History of Jewish Womanhood, Israel Studies, Spring 2018 
מאמרים בנושא: התהליך המדיני ומלחמת יוה"כ

 

כתבות, מאמרים והרצאות

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X