פרס ראשת הממשלה גולדה מאיר

פרס ראשת הממשלה גולדה מאיר

X