ישיבת מליאה מיוחדת לציון 120 שנה להולדתה של גולדה מאיר

ישיבת מליאה מיוחדת לציון 120 שנה להולדתה של גולדה מאיר

X