קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949)

קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949)

מאת: גלעדי דן, ד"ר

מקור:
גלעדי דן, קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

הקליקו להגדלת התמונה

ילדים עולים במעברת קריית ים, 1957. צלם: קלמן גבעון, קריית ביאליק

 

 

 

 

 

 

 

עוצמת העשייה 

 

האפוס של העלייה ההמונית

שתי התייחסויות מנוגדות להערכת קליטת העלייה; בלבול מערכות או "עורמת ההיסטוריה"; הבכורה להתיישבות חקלאית; שינויים דמוגרפיים; ותיקים ועולים - הרקע ל"ישראל השנייה"; צנע והתקדמות כלכלית; ממשלה - סוכנות -הסתדרות;

השקפותיה החברתיות של גולדה בנושא העלייה ההמונית 

סוציאליזם והחברה הישראלית; ישראל השנייה;

מחנות עולים ומעברות: בינוי ופיזור אוכלוסייה 

פריסת המעברות; שטפונות חורף 1951 ועזרת הצבא; פינוי המעברות; עיירות הפיתוח; שיכון ופריסת אוכלוסייה; אוהלים;  רמת הדיור של הישוב הוותיק; מבצעי העבודה; האם היתה אפליה בשיכון?; "שירת הכבישים";

תעסוקה ויחסי עבודה 

תעסוקה ואבטלה; ניידות ומשלח-יד; עבודות יזומות; משקי עזר; חקלאות ואזורי פיתוח; "מן העיר אל הכפר"; יחסי עבודה; גולדה וראשי ההסתדרות; המחלקה ליחסי עבודה במשרד; לשכות עבודה; קבוצות חברתיות חלשות; הכשרה מקצועית;

ביטוח לאומי ותחיקה חברתית 

הביטוח הלאומי; תחיקת עבודה; חוקי העבודה והרוחה;

אפילוג וסיכום 

ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה (1973-1971); התמיכה ב"פנתרים" והעיתוי לפעילותם; גולדה והפנתרים; המלצות הוועדה ויישומן למעשה; המנהיגה האנטי-פופוליסטית; "למי מגיע"?; גולדה ובן-גוריון;

נספחים והערות 

הקליקו להגדלת התמונה

מוכר הנפט באשקלון, 1958. צלם: קלמן גבעון, קריית ביאליק

X