שבע השנים המאושרות: על גולדה מאיר כשרת העבודה

שבע השנים המאושרות: על גולדה מאיר כשרת העבודה

מקור:
חן זלמן, שבע השנים המאושרות, גולדה מאיר - שרת העבודה, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר וקרן גולדה מאיר לקידום חברתי של נוער מאזורי פיתוח וספר, מרץ 1987

מבוא; ציונים בדרך אל שבע השנים המאושרות;

שבע שנים

מגמות ובעיות; המשימה - עליה המונית; שיכון וסלילה; תעסוקה;
הכשרה מקצועית; חקיקת עבודה - ביטחון סוציאלי; חוקי עבודה; מה מריץ את חקיקת העבודה?

X