למען תל אביב למען ההסתדרות

למען תל אביב למען ההסתדרות

מאת: מאירסון גולדה

מקור:
מאירסון גולדה, למען תל אביב למען ההסתדרות, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דפוס קואופרטיבי "אחדות" בע"מ, תל אביב, 1955

מדוע להצביע א 

שלטון רוקח התנכר תמיד לתנועה הציונית; שלטון רוקח לא נתן יד לקליטת העליה; גם שפע וגם עליה בלתי מוגבלת - לא בכוחנו; תעמולת הזוועה נגד מדינת ישראל; הנצחון בבחירות יועיל לעיר ויחזק את ההסתדרות;

מיקום: ארכיון מכון לבון

תחקיר ומחקר: ד"ר יהודית רייפן-רונן

X