כמעט ראש העיר תל אביב

כמעט ראש העיר תל אביב

ביולי 1955 החליטה מפלגת מפא"י להעמיד את גולדה מאירסון בראש סיעתה בבחירות לעיריית תל אביב יפו ו"לכבוש" את העיר ממפלגת הציונים הכלליים. במצע הבחירות הבטיחה גולדה תמיכה בשכבות החלשות וחלוקה צודקת יותר של המיסוי והמשאבים בין יפו והשכונות המבוססות שבעיר.

1.7.1955: הגב' גולדה מאיר, שרת העבודה ונציגת מפא"י לראשות עיריית תל אביב, נושאת דברים באסיפת בחירות. צילם: משה פרידן. אוסף התצלומים הלאומי

לקראת הבחירות

לקראת הניצחון, 24.6.1955, עיתון "דבר"

מה מתחייבת מפא"י לפעול בעיריית תל אביב, 10.7.1955, עיתון "דבר"

למען תל אביב למען ההסתדרות - מצעה של גולדה בבחירות

גולדה מאירסון מבקרת בשכונות תל אביב ופרבריה, 13.7.1955, עיתון "דבר"

ג. מאירסון קוראת לשינוי המשטר בעיריית תל אביב, 14.7.1955, עיתון "דבר"

שכונות תל אביב מקבלות באהבה את גולדה מאירסון, 18.7.1955, עיתון "דבר" 

מאירסון: נחסל העזובה בת"א, 20.7.1955, עיתון "דבר"

כרזת בחירות - ראשות העיר לגולדה מאירסון, 22.7.1955, מטה הבחירות, אגף ההסברה

גולדה מאירסון: אינני חוששת לקבל עלי ראשות עיריית תל אביב, 24.7.1955, עיתון "דבר"

גולדה מאירסון: מספיק ודי עם הנהלת עיר כזאת, 25.7.1955, עיתון "דבר"

הבחירות לראשות העיר

מפא"י השיגה את המקום הראשון בבחירות למועצת עיריית תל אביב, בקבלה 57,400 קולות, מתוך 89,096 מצביעים, למעלה מ-30%. ידיעה בעיתון "דבר", 28.7.1955.

ג. מאירסון מוכנה להרכיב את הנהלת עיריית תל אביב, 28.7.1955, עיתון "דבר"

בתאריך 5.9.1955 נערך סבב הבחירות הראשון. בבחירות זכתה גולדה במספר הגדול ביותר של הקולות אולם לא זכתה לרוב חוקי.

התוצאות היו: גולדה מאיר – 13 קולות. חיים לבנון – 8 קולות. משה איכילוב – 5 קולות. נציגי החזית הדתית-לאומית לא נכחו בהצבעה.

כיוון שעל מנת להיבחר לראש העיר דרושים לפחות 16 קולות, נדחתה ההצבעה. נציגי המפלגות הדתיות היתנו את תמיכתם בגולדה בביטול הנסיעות בשבת בחיפה. מפא"י סירבה. כן הסתייגו מבחירת אישה לראשות העיר. מכתבו של הרב שמואל מאיר הולנדר לחיים לבנון ראש העיר תל אביב 21.8.1955

בתאריך 7.9.1955 נערכו 2 סבבי הצבעות ללא הכרעה, וללא שאף אחד מהמועמדים קיבל רוב חוקי.

בהצבעה רביעית ומכרעת זכה חיים לבנון ב-16 קולות וגולדה קיבלה 14 קולות בלבד.

גולדה מאיר, על המירוץ לראשות העיר

ב-7.12.1955 התפטרה גולדה מאירסון מחברותה בעיריית תל אביב. למכתב ההתפטרות

X