חוקי העבודה והרווחה

חוקי העבודה והרווחה

מאת: גלעדי דן, ד"ר

מקור:
אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

תוכן:

• חוק שעות עבודה ומנוחה תש"י-1951
• חוק חופשה שנתית תשי"א-1951
• חוק עבודת הנוער תשי"ג-1953 וחוק החניכות תשי"ג-1953
• חוק עבודת נשים תשי"ב-1952
• חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954
• חוק ההסכמים הקיבוציים תשי"ז-1957
• הערות

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X