שלוש פגישות עם הכותל המערבי

שלוש פגישות עם הכותל המערבי

מאת: מאיר גולדה

תאריך: 18.05.1971 

מקור:
מאיר גולדה, בית אבי, עריכה: אברהם יבין, הקיבוץ המאוחד, תשל"ג
דברים שנאמרו בטקס קבלת אזרחות כבוד של העיר ירושלים, כ"ג אייר תשל"א

שלוש פגישות

X