ממשלות גולדה מאיר

ממשלות גולדה מאיר

הממשלה ה-14

הממשלה ה-15

הממשלה ה-16

ירושלים

לזכרה של גולדה מאיר

X