מלחמת יום הכיפורים - מהלך המלחמה

מלחמת יום הכיפורים - מהלך המלחמה

מאת: מיכלסון בני, אל"ם (מיל.)

מקור:
מיכלסון בני, 30 שנה למלחמת יום הכיפורים, העמותה להנצחת זיכרה של גולדה מאיר, 2003

ראשי פרקים:
- רקע אסטרטגי ואופרטיבי
- התגבשות פורום קבלת ההחלטות ערב מלחמת יום הכיפורים
- המלחמה חלוקה לשלבים
- חיל האוויר במלחמה
- חיל הים במלחמה
- סיכום ולקחים

30 שנה למלחמת יום הכיפורים – הקדמה / בני מיכלסון
30 שנה למלחמת יום הכיפורים – שלבי המלחמה / בני מיכלסון
30 שנה למלחמת יום הכיפורים – חיל האוויר וחיל הים / בני מיכלסון
30 שנה למלחמת יום הכיפורים – סיכום ולקחים / בני מיכלסון

על המחבר:
אל"ם (מיל') בני מיכלסון היה קצין שריון ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
רמ"ח היסטוריה של צה"ל בשנים 1982-1993.

 

X