גולדה מאיר - הדמות והמנהיגות, תוכנית רדיו

גולדה מאיר - הדמות והמנהיגות, תוכנית רדיו

תמלול תכנית רדיו שהוקלטה בנובמבר 1980.
בהשתתפות: יעקב חזן, ישראל גלילי וחיים בר-לב

גולדה מאיר - הדמות והמנהיגים

תוכן:

 • הקדמה - סקירה כללית על פעילות גולדה מאיר וציטטות שלה
 • חיים בר-לב: על אמונתה של גולדה מאיר בכוחנו לנצח במלחמת יום-כיפור
 • חיים בר-לב: על החלטתה לתקוף ארטילריה מצרית בקירבת אוניות רוסיות
 • ישראל גלילי: הערכתה הרבה של גולדה מאיר לאמ"ן ותחזיותיו ולמרות זאת החששות מביטחון מופרז
 • ישראל גלילי: על שיקול דעתה של גולדה מאיר
 • ישראל גלילי: על ההחלטות הקשות שהיתה נאלצת להחליט
 • חיים בר-לב: אמונתה של גולדה בדבר השינוי שיבוא לטובתנו במהלך המלחמה
 • יעקב חזן: גולדה מצרה על כך ששמעה ליועצים ולא לעצמה בעניין גיוס המילואים
 • ישראל גלילי: על גולדה מאיר ביחסה לאופטימיות; על תחושת 'העלבון' שספגה מצה"ל במלחמת יום - כיפור
 • יעקב חזן: תכונותיה של גולדה מאיר כסמל מאחד של העם היהודי
 • ישראל גלילי: על כמיהת גולדה לשלום; המאמצים המדיניים לשלום לאורך השנים; פעילות 'המטבח', יחסה למשמיצים
 • פגישתו האחרונה של יעקב חזן עם גולדה מאיר

 

ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

באדיבות: גלי צה"ל

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X