גולדה מאיר - הדמות והמנהיגות, תוכנית רדיו

גולדה מאיר - הדמות והמנהיגות, תוכנית רדיו

RE - 7, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

בהשתתפות: יעקב חזן, ישראל גלילי וחיים בר-לב. נובמבר 1980

באדיבות: גלי צה"ל

תוכן:

 • הקדמה - סקירה כללית על פעילות גולדה מאיר וציטטות שלה
 • חיים בר -לב - על אמונתה של גולדה מאיר בכוחנו לנצח במלחמת יום-כיפור
 • חיים בר-לב - על החלטתה לתקוף ארטילריה מצרית בקירבת אוניות רוסיות
 • ישראל גלילי - הערכתה הרבה של גולדה מאיר לאמ"ן ותחזיותיו ולמרות זאת החששות מביטחון מופרז
 • גולדה מאיר - על חששותיה לפרוץ המלחמה כנגד כל הערכות
 • ישראל גלילי - על שיקול דעתה של גולדה מאיר
 • ישראל גלילי - על ההחלטות הקשות שהיתה נאלצת להחליט
 • חיים בר-לב - אמונתה של גולדה בדבר השינוי שיבוא לטובתנו במהלך המלחמה
 • יעקב חזן - גולדה מצרה על כך ששמעה ליועצים ולא לעצמה בעניין גיוס המילואים
 • ישראל גלילי - על גולדה מאיר ביחסה לאופטימיות; על תחושת 'העלבון' שספגה מצה"ל במלחמת יום - כיפור
 • יעקב חזן - תכונותיה של גולדה מאיר כסמל מאחד של העם היהודי
 • ישראל גלילי - על כמיהת גולדה לשלום; המאמצים המדיניים לשלום לאורך השנים; פעילות 'המטבח', יחסה למשמיצים
 • פגישתו האחרונה של יעקב חזן עם גולדה מאיר

 

גולדה מאיר - הדמות והמנהיגים

 

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X