הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה

הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה

מאת: גלעדי דן, ד"ר

מקור:
אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

• ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה (1973-1971)
• רקע כלכלי-חברתי
• התמיכה ב"פנתרים" והעיתוי לפעילותם
• ה"הישגים" של "הפנתרים"
• כשלון "הפנתרים"; גולדה והפנתרים
• עבודת ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
• המלצות הוועדה ויישומן למעשה
• עמדתה של גולדה כלפי המלצות הועדה
• הערות

אתרים מומלצים:
http://www.teacherlink.usu.edu
http://www.knesset.gov.il

על המחבר:
ד"ר דן גלעדי חוקר תולדות היישוב ומדינת ישראל בשנים הראשונות

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונההקליקו להגדלת התמונה

 

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X