הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה

הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה

מאת: גלעדי דן, ד"ר

מקור:
אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

• ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה (1973-1971)
• רקע כלכלי-חברתי
• התמיכה ב"פנתרים" והעיתוי לפעילותם
• ה"הישגים" של "הפנתרים"
• כשלון "הפנתרים"; גולדה והפנתרים
• עבודת ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
• המלצות הוועדה ויישומן למעשה
• עמדתה של גולדה כלפי המלצות הועדה
• הערות

על המחבר:
ד"ר דן גלעדי חוקר תולדות היישוב ומדינת ישראל בשנים הראשונות

 

X