הפרוטוקול המלא של פגישת הפנתרים השחורים עם ראש ממשלת ישראל

הפרוטוקול המלא של פגישת הפנתרים השחורים עם ראש ממשלת ישראל

"נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר" - הפרוטוקול המלא של פגישת הפנתרים השחורים עם ראש ממשלת ישראל, אפריל 1971 

מקור:
לב טלי, נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר, תיאוריה וביקורת, 32, אביב 2008

X