גולדה מאיר בשובה מחגיגות ה-25 לאו"ם

גולדה מאיר בשובה מחגיגות ה-25 לאו"ם

תאריך: 06.11.1970 
RE-1, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

באדיבות: גלי צה"ל

דברי גולדה מאיר בשובה מחגיגות ה-25 לאו"ם

... לא נשאר ספק, לא בלונדון, לא בקנדה, לא בארצות הברית, לא בין כל האנשים האלה שאיתם שוחחתי, לא נשאר ספק בנוגע לעמדתה של ישראל, מה היא תהיה מוכנה לעשות, מה בשום פנים ואופן לא תהיה מוכנה לעשות, וזה גם כן טוב, שידעו מה אנחנו נעשה.

קריין ומכאן לפגישותיה של ראש הממשלה עם שר החוץ האמריקני וויליאם רוג'רס ועוזרו לעניני המזרח התיכון ג'וזף  סיסקו.

גולדה מאיר אני רוצה לציין כאן: א. הרוח הטובה שבה התנהלו שיחות עם מר רוג'רס, ו-ב. לציין בהערכה מיוחדת שארצות-הברית הגישה הצעה משלה, אמנם זה לא הגיע להצבעה מסיבות מובנות, אבל גם הגישו הצעה משלהם לעצרת, וגם פעלו במרץ על מנת לנסות ולהכשיל את ההצעה הערבית, היא נקראת אפרו – אסיאנית אבל באמת היא רוסית – ערבית. זה יהיה שם יותר נכון. ולו מדינות אירופאיות, מערב-אירופאיות היו מצביעות, ולו היו מצביעות, היו מצביעות נגד ההצעה הזאת, אז אין ספק שיכולנו יחד עם האמריקנים בנקל להגיע שליש החוסם וההצעה הזאת לא הייתה עוברת.                                                   

קריין בארצות-הברית נפגשה גם ראש הממשלה, למספר מצומצם של פגישות, עם יהודים "בכדי להכניס את המגבית למסלול", כפי שאמרה הגברת מאיר. בקנדה ביקרה יומיים. לפני צאתה שאל אותה ראש הממשלה פייר טרודו מה הייתה רוצה מקנדה, והגברת מאיר השיבה:

גולדה מאיר הייתי רוצה שתביאו לידי ביטוי מהי עמדתכם באמת לישראל, מפני שנוכחתי לדעת, גם מהשיחות האלה, שעמדתם  היא הרבה יותר חיובית ונמרצת מאשר זה בא לידי ביטוי.
                                                                                                                           
קריין בבריטניה, התחנה הבאה והסופית במסעה של ראש הממשלה, נפגשה ארוכות עם ראש הממשלה ושר החוץ הבריטי סר אלכס דאגלס יום. נושא השיחה היה דבריו של המיניסטר הבריטי זמן לא ארוך קודם לכן.

גולדה מאיר יש לנו רומן ארוך עם אנגליה, ועמדנו כבר במשברים גדולים עם אנגליה, עוד לפני קום המדינה, ומאז לפעמים משבר קטן, משבר יותר גדול, לפעמים אין משברים. אנחנו צריכים להתרגל לזה. יש סיבות בוודאי מדוע זה מגיע לכך, אבל אנחנו עכשיו עומדים, לא הייתי אומרת במשבר, אבל עומדים בוודאי בהתחלת ברורים ארוכים בנסיון איכשהוא להגיע, לא רק להבהרת העמדות, זה נדמה לי נעשה, כי אם איכשהוא לתיאום, אם אפשר בכלל.

קריין האם נענתה ישראל בשלילה לבקשתה לקבל נשק ? – נשאלת הגבר מאיר מיד עם סיום דבריה.

גולדה מאיר עובדה היא שלא היה לי מה לבקש עכשיו מאנגליה, אז לא ביקשתי.  אני לא כל כך הצטערתי שלא היה לי מה לבקש מאנגליה.
 


החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X