נאום גולדה בהלסינקי, 1971

נאום גולדה בהלסינקי, 1971

מאת: מאיר גולדה

תאריך: 25.05.1971 
גנזך המדינה פ' 826/13

ראש הממשלה גולדה מאיר נואמת באינטרנציונל הסוציאליסטי, 1971

 

X