ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלום - נאומים ומאמרים מיום עיון, 1985

ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלום - נאומים ומאמרים מיום עיון, 1985

ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלום - נאומים ומאמרים מיום העיון שנערך ב-ד' באב תשמ"ה, 22.07.1985, ביוזמת העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

מבוא ודברי פתיחה / ירוחם משל

נצחון צבאי מזהיר מול מפלה ערבית מעוררת מרי / אבא אבן

מהלכים ומגעים מול קיר אטום / מרדכי גזית

X