ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלום - נאומים ומאמרים מיום העיון שנערך ב-1985 ביוזמת העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלום - נאומים ומאמרים מיום העיון שנערך ב-1985 ביוזמת העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

X