יחסי ישראל - ירדן, 1969

יחסי ישראל - ירדן, 1969

- סודי -

במהלך מאי 1969 מתנהלת חלופת מברקים בין ארה"ב, ישראל וירדן, בניסיון להגיע להסדר מדינים בין ישראל וירדן.

סודי - יחסי ישראל ירדן, פניה למלך חוסיין

סודי - דיון עם המלך חוסיין

סודי - מסר אישי מגולדה מאיר למלך חוסיין

X