הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני - 26.5.1970

הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני - 26.5.1970

X