על מלחמת ההתשה

על מלחמת ההתשה

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, חיי, ספריית מעריב, 1975

מזכרונות ראש הממשלה

חיי, עמ' 280-276

X