יהודי הגולה הופכים אזרחי ישראל בכוח

יהודי הגולה הופכים אזרחי ישראל בכוח

מאת: ורדי יהודה, שליח "דבר" באמריקה הלטינית

תאריך: 13.05.1951, פורסם ב"דבר"

לקריאה

X