שני עמים בארץ

שני עמים בארץ

מקור:
מאירסון גולדה, שני עמים בארץ, באיגוד המקצועי, 12/13, 25.7.1950
דברים בכינוס לקבלת פני משלחת הפועלים שחזרה מארה"ב ב-25.7.1950

לקריאה

X