נאום גולדה מאיר בכנס לקבלת פני משלחת פועלים שחזרה מארה"ב, יולי 1950

נאום גולדה מאיר בכנס לקבלת פני משלחת פועלים שחזרה מארה"ב, יולי 1950

העלאת הייצור - ערובה לרמת חיים הוגנת של העובד

בסיסמה זו התכנסו יעדי הפועלים בחרושת בימים 14-15 ביולי 1950, בקולנוע "אסתר" בתל אביב, לקבלת פני משלחת הפועלים שחזרה מארצות הברית.

השתתפו בכינוס: ראש הממשלה, שרי הממשלה, חברי ועד הפועל של ההסתדרות וחברי המחלקה לאיגוד מקצועי. 

כיצד אנו קולטים את העליה?; שני עמים בארץ; נוחיות לוותיק או המינימום לעולה; הדולרים למען מי?; איך נעבור לקיום עצמי; כוח לרצות ולהגשים.

לקריאת המאמר

מקור:
מאירסון גולדה, שני עמים בארץ, דבר הפועלת, שנה ט"ז, מס' 6
דברים בכינוס לקבלת פני משלחת הפועלים שחזרה מארה"ב ב-25.7.1950

 

X