במחיצתה של גולדה - בהסתדרות - יצחק עילם

במחיצתה של גולדה - בהסתדרות - יצחק עילם

בתקופה שבין ספטמבר 1985 - פברואר 1986 ניהל יצחק עילם שיחות עם דרורה בית-אור, כחלק מהחטיבה לתיעוד בע"פ של הארכיון ומרכז המידע ע"ש גולדה מאיר.

יצחק עילם, מיסד ומנהל "קרן חוסר עבודה" בהסתדרות הכללית, ומנכ"ל משרד העבודה בתקופת כהונתה של גולדה מאיר כשרת העבודה.

בשיחותיו פרש יצחק עילם את פעולותיה ותפקידיה המגוונים של גולדה מאיר בכל תקופות חייה: בהסתדרות, במשרד העבודה, במשרד החוץ, כמזכירת המפלגה וכראש הממשלה.

 

שיחות עם יצחק עילם על גולדה מאיר - בהסתדרות 1924-1946 - חלק ראשון

שיחות עם יצחק עילם על גולדה מאיר - בהסתדרות 1924-1946 - חלק שני

מקור: עילם יצחק, במחיצתה של גולדה, עורכת: דרורה בית-אור, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1987

X