במועצת הפועלות וב-Pioneer Women

במועצת הפועלות וב-Pioneer Women

"הנשים שעבדתי איתן ממש דיברו אידיש. הארגון שאליו נשלחתי בארצות הברית, Pioneer Women, נוסד על ידי רחל ינאית בן צבי רק שלוש או ארבע שנים קודם לכן, יחד עם נשים שבעליהן היו פועלים בתנועת פועלי ציון באמריקה. כמעט כל הנשים האלו היו ילידות אירופה, הן דיברו אידיש בבית, ואני מניחה שבעיני אנשים שלא הכירו אותן היו דומות מאוד לאימהות שלהן, דומות ל"אימהות יהודיות" טיפוסיות מבנות מעמד הפועלים שעיקר דאגתן להאכיל את המשפחה ולנהל את משק הבית. אבל הן היו שונות, כמובן. היו אלה נשים צעירות, אידיאליסטיות, ליבראליות, בעלות הכרה פוליטית, שהמתרחש בארץ ישראל היה חשוב להן באמת.

"הן מצאו פנאי להשתתף בפעילות ארגונית ובאיסוף כספים למשקים שהיו מכשירים נערות לעבודה חקלאית בפתח תקוה, נחלת יהודה וחדרה - מקומות שאותם לא ראו מעולם ומעולם לא קיוו לראותם. יתר על כן, האידיאלים של הציונות הפועלית לא היו פופולריים במיוחד בשום מקום ב-1929, אולי פחות מכל בארצות הברית, ופעולתן של נשי הארגון הזה למען מועצת הפועלות היתה מערכה יגעה, אם לדבר בלשון מתונה".

מקור:
מאיר גולדה, במועצת הפועלות וב-Pioneer Women, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 118-96,

בשליחות ההסתדרות הכללית לארה"ב“A Great Episode in the History of Jewish Womanhood”: Golda Meir, the Women Workers’ Council, Pioneer Women, and the Struggle for Gender Equality Pnina Lahav

 

X