במועצת הפועלות וב-Pioneer Women

במועצת הפועלות וב-Pioneer Women

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, במועצת הפועלות וב-Pioneer Women, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 118-96,

בשליחות ההסתדרות הכללית לארה"ב“A Great Episode in the History of Jewish Womanhood”: Golda Meir, the Women Workers’ Council, Pioneer Women, and the Struggle for Gender Equality Pnina Lahav

 

X