גולדה מאירסון במשפט רייכלין-סירקין, 1943

גולדה מאירסון במשפט רייכלין-סירקין, 1943

מקור:
מאירסון גולדה, דברי העדות של גולדה מאירסון בבית דין הצבאי בירושלים במשפט סירקין ורייכלין, פנקס קטן, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, חשון תש"ד, 11.1943

באמצע 1943 מחריפה מערכת היחסים בין היישוב היהודי בארץ ישראל ובין ממשלת המנדט. מדיניות הספר הלבן מתבצעת בקפדנות במהלכה נערכים חיפושים אחרי נשק ביישובים. שיתוף הפעולה עם "ההגנה" מגיע לקיצו.

על רקע זה נערך משפטם של שני חברי "ההגנה": אריה סירקין (עבד באגודת יורדי הים בחיפה, המסונפת להסתדרות העובדים ולמועצת פועלי חיפה) ואברהם רייכלין (נהג מונית בחיפה) שהואשמו בהברחת נשק מהצבא הבריטי.

הבריטים ניסו להוכיח כי היהודים גונבים נשק ובאופן זה להוקיע את הסוכנות, ההסתדרות ואת "ההגנה".

גולדה נקראה כעדה מטעם "ההגנה". בדבריה ציינה כי הסוכנות היהודית, הוועד הלאומי וההסתדרות פעלו לפי בקשת השלטונות הבריטיים לגיוסם של צעירים יהודים לצבא הבריטי.

אריה סירקין נדון לשבע שנות מאסר, ואברהם רייכלין נדון לעשר שנים. הבריטים נכשלו בנסיונם למנוע את הפיכת המשפט להפגנה פוליטית.

הארץ, 7.9.1943

עדות גולדה מאירסון במשפטם של סירקין - רייכלין, 1943

מכתבו של רייכלין לגולדה מאיר לאחר עדותה במשפט

X