חיי משפחה והגשמה חלוצית - גולדה מאיר

חיי משפחה והגשמה חלוצית - גולדה מאיר

חלוצים, חלוצות ובעיות

מקור: מאיר גולדה, חיי משפחה והגשמה חלוצית, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 95-74,

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 ז' בתשרי, תרצ"א (29/9/30)
לח' ג. מאירסון ולמועצת הפועלות כאן
ח.נ.

ועדת המשכורת דנה בישיבתה המלאה בבקשת הח' ג. מאירסון להוסיף למשכורתה על חשבון ההוצאות המרובות הכרוכות בטפול בילדתה החולה מדצמבר 1929.

אם כי עצם דרישתה נראית לנו למוצדקת, ביחוד אחרי שלרגלי עבודתה היה עליה להיות לעתים קרובות מחוץ לעיר והטפול המיוחד בילד החולה עלה לה ביוקר רב (ולכן החלטנו בישיבתנו הקודמת בדבר תוספת  של 5לא"י לחודש), אולם אחרי שהתברר כי המדובר הוא לא על הזמנה להבא, אלא בעד העבר לא מצאנו לאפשרי לאשר תקדים כזה.

בהתחשב בכל זאת עם המדובר לעיל, עם העובדה שהדרישה היא בגבולות השנה התקציבית ובזה שאי-ידיעתה הקודם התבררה (לפי דברי הח' מאירסון)  באי-ידיעתה את החוק המאפשר לה לשנות בדרישות מעין אלו, לא נערר אם המוסד יחליט על תשלום חד-פעמי על חשבון זה בגבולות של 20-25 לא"י.

בב"ח

העתק לועה"פ

לקריאת המאמר

X