גולדה מאירסון בוועדות ההסתדרות 1935-1947

גולדה מאירסון בוועדות ההסתדרות 1935-1947

ארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון
IV 208 5396

 

 

 

 

 

 

X