עזרה הדדית בימי משבר

עזרה הדדית בימי משבר

מאת: מאירסון גולדה

מקור:
מאירסון גולדה, עזרה הדדית בימי משבר, מעשים ומגמות - פרקים מעבודת ירח העיון של ההסתדרות, עם עובד, תל אביב, תש"ב (1942)

ירח העיון הראשון להסתדרות - במלאת עשרים שנה להיווסדה התקיים ברחובות, מפורים עד פסח תש"א. השתתפו קל"ח (138) תלמידים ו-כ"ט (29) מורים.

ב"ירח" דנו בנושאים: הסטוריה עברית, ספרות, התיישבות, בעיות הסוציאליזם בימינו, ענייני ציונות ותנועת העבודה.
ספר זה, הוא נסיון ראשון של ספר מקובץ, העוסק בבירור המעשים והמגמות של הפועל בארץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X