המאבק נגד הבריטים

המאבק נגד הבריטים

ה"הגנה", השירות בצבא הבריטי ושליחת 32 הצנחנים, דב הוז, מינוי גולדה לראש המחלקה המדינית של ההסתדרות הכללית (1940). עמודים 119-129.

עדות גולדה במשפט רייכלין-סירקין (1943), פרשת לה-ספציה, הקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל (1946), משפט אייכמן, יחסי ישראל גרמניה, עמודים 135-147.

מאיר גולדה, המאבק נגד הבריטים, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 147-119

תמונה: הפגנה נגד הספר הלבן 1939

X