המאבק נגד הבריטים

המאבק נגד הבריטים

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, המאבק נגד הבריטים, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 147-119,

חלק א'

ה"הגנה", השירות בצבא הבריטי ושליחת 32 הצנחנים, דב הוז, מינוי גולדה לראש המחלקה המדינית של ההסתדרות הכללית (1940)

חלק ב'

עדות גולדה במשפט רייכלין - סירקין (1943), פרשת לה-ספציה, הקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל (1946), משפט אייכמן, יחסי ישראל גרמניה

X