הערכות - מאמר בדבר הפועלת - גולדה מאיר, 1939

הערכות - מאמר בדבר הפועלת - גולדה מאיר, 1939

לקריאת המאמר

מקור:
מאירסון גולדה, הערכות, דבר הפועלת, הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ-ישראל, מועצת הפועלות, תוספת ל"דבר", שנה ו' מספר 2, י"ד אייר תרצ"ט (3.5.1939).

פרקי המאמר: פרק בסבלנות; פה יהיו ילדינו בטוחים; תקוות הנוער בגולה; מלחמה ובניין; עלינו האחריות; למה נצפה מהעם העברי?; עזרת עמים; אנו ושכנינו; ישוב עברי שיש לו בית; במה כוחנו?

X