הערכות - ישוב עברי שיש לו בית/גולדה מאיר, 1930

הערכות - ישוב עברי שיש לו בית/גולדה מאיר, 1930

כתבה: מאירסון גולדה

מקור:
מאירסון גולדה, הערכות, דבר הפועלת, הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ-ישראל, מועצת הפועלות, תוספת ל"דבר", שנה ו' מספר 2, י"ד אייר תרצ"ט (3.5.1939).

פרקי המאמר: פרק בסבלנות; פה יהיו ילדינו בטוחים; תקוות הנוער בגולה; מלחמה ובנין; עלינו האחריות; למה נצפה מהעם העברי?; עזרת עמים; אנו ושכנינו; ישוב עברי שיש לו בית; במה כוחנו?

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X