צעדים ראשונים

צעדים ראשונים

מאת: גלבוע משה

מקור:
גלבוע משה, צעדים ראשונים, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

מנהיגה ועקשנית מלידה

סבתא-רבתא גאלדע; עמל ועוני; פוליטיקה מילדות; חויית אנטישמיות וציונות; "רק דרך אחת";

אמריקה! אמריקה!

הצטיינות בלימודים ובקריאה; מנהיגות בבית-הספר; עוד "אוניברסיטאות" ציוניות-פועליות; מנהיגה בעירה; יצור פוליטי;

חלוצה בארץ ישראל

העלייה; נבחרת ב"מרחביה"; ביכורים בתנועה בארץ;

הערות

X