דוד בן גוריון על הענקת פרס ווייז לגולדה מאיר

דוד בן גוריון על הענקת פרס ווייז לגולדה מאיר

מאת: דוד בן גוריון

תאריך: 25.07.1957 
הקריה, כו' בתמוז תשי"ז

מיקום: ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל

לקריאת המאמר

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

X