בית אבי

בית אבי

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, בית אבי, עריכה: אברהם יבין, הקיבוץ המאוחד, תשל"ג

בית אבי - חלק ראשון

אבא, אמא; סבתא גולדה; סבא; משפחת מאבוביץ, פינסק; קייב; אמריקה - ניו יורק, מילוקי; רוסיה - התנועה הציונית - הסוציאליסטית, הבונד,פטירת הרצל.

באמריקה - יום העבודה, איגוד מקצועי, המחלבה,קשרים עם האחות, הג'וינט, הקונגרס היהודי העולמי - הוועד היהודי אמריקאי;

בית אבי - חלק שני 

פעילות ציבורית, פועלי ציון, הבריחה לדנבר, בחזרה למלווקי; העליה לארץ בשנת 1921; הצטרפות למרחביה, תל אביב; עליית ההורים בשנת 1926, הרצליה, מתאספים בחגים אצל ההורים; עבודה בהסתדרות, פעילות ציבורית.

X