גולדה: נשיות ופמיניזם

גולדה: נשיות ופמיניזם

מאת: שפירא אניטה, פרופ'

מקור:
שפירא אניטה, פרופ', גולדה: נשיות ופמיניזם, בתוך: מאיר חזן (עורך), ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, אביב תשס"ג, חוברת 3 (2003), עמ' 57-68

לקריאת המאמר 

X