פעילות מדינית מטעם המוסדות הלאומיים (1949-1940)

פעילות מדינית מטעם המוסדות הלאומיים (1949-1940)

מאת: קופמן אילנה

מקור:
קופמן אילנה, פעילות מדינית מטעם המוסדות הלאומיים (1949-1940), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

הגיוס וההצלה (1940-1946)

"על המשמרת בירושלים": בראש המחלקה המדינית בסוכנות 

טבילת האש; "בין השטן לבין המים העמוקים"; בניית המסד השלטוני; ראש "מפלגת ירושלים";

השליחה

"מגבית הברזל"; "לנו יש אשה מתאימה"; האלטרנטיבה - מלחמה: פגישותיה עם עבדאללה;
"היהודים נשארו יהודים" - צירה ראשונה במוסקבה; סיכום;

הערות

X