פקודת יום לחיסול מחנות קפריסין

פקודת יום לחיסול מחנות קפריסין

תאריך: 18.01.1949 
"שורות" ביטאון "שורות המגינים" פירסם בקפריסין ביום ו' כ' טבת תש"ט, 21 בינואר 1949 את הודעת חיסול המחנות של המטה הכללי

תחקיר: כוכבה הירט, משרד החינוך; טובה שפירא, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X