מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית (1948-1940)

מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית (1948-1940)

מאת: אביזוהר מאיר, פרופ'

מקור:
אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

בזירה המפלגתית - ראש סיעה

בזירת ההסתדרות והתנועה הציונית

פולמוס עם מפלגות השמאל; שאלת חלוקת ארץ ישראל ו"המטרה הסופית";

זינוק לנבחרת הלאומית

הערות

X