גולדה נואמת בפני מועצת הבטחון על תפיסת אייכמן, 1960

גולדה נואמת בפני מועצת הבטחון על תפיסת אייכמן, 1960

"ב-1960, כשעמדתי בפני מועצת הבטחון להשיב על האשמות בפעולה בלתי חוקית, שהועלו נגד ישראל על ידי ממשלת ארגנטינה (הארץ שממנה נחטף אייכמן והובא על ידי מתנדבים ישראלים), ניסיתי להסביר לפחות מה פירושו של המשפט ליהודים. מכל הנאומים שנאמתי בפומבי, היה זה הנאום שדלדל את כוחותיי ביותר."

מקור: מאיר גולדה, חיי, ספריית מעריב, 1975

שידע העולם מה שנעשה ליהדות אירופהחיי, עמ' 133-129

נאום שרת החוץ, גולדה מאיר באו"ם על תלונת ארגנטינה בענין חטיפת (לכידת) אייכמן - ארכיון המדינה
לשמיעת הנאום (אנגלית)

X