עם עובד נתן, שומר הראש של ראש הממשלה גולדה מאיר, 1969-1974

עם עובד נתן, שומר הראש של ראש הממשלה גולדה מאיר, 1969-1974

תאריך: 01.11.1995 

RE - 110, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

פרסום ראשון

מראיינות: טובה שפירא ויהודית רייפן- רונן

ראיון עם עובד נתן, שומר הראש של גולדה מאיר

על המחברות:
טובה שפירא, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר - תחקיר ותוכניות לימודים.

יהודית רייפן-רונן, ד"ר, חוקרת, עורכת ומתרגמת. מנהלת העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר.

 

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X